Ogłoszenie wyników Ogólnoszkolnego Testu o Zdrowiu (O’SzToZ)!

Z wielką przyjemnością chcemy poinformować, że znamy już zwycięzców pierwszej edycji Ogólnoszkolnego Testu o Zdrowiu.

Przez ostatnie miesiące O’SzToZ był okazją do poszerzania wiedzy o zdrowiu, a także wspólnej zabawy i integracji. Tym bardziej cieszymy się, że liczba klas i szkół, które przystąpiły do konkursu była tak duża!

W konkursie O’SzToZ wzięło udział 921 klas z całej Polski. W tym 261 drużyn z Poziomu 1 (klasy V-VI szkoły podstawowej), 355 drużyn z Poziomu 2 (klasy VII-VIII szkoły podstawowej) oraz 305 drużyn z Poziomu 3 (Szkoły ponadpodstawowe).

Do konkursu zakwalifikowało się również 139 szkół w całej Polsce.

GRATULUJEMY!

Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu jest częścią kampanii promocyjnej MAM SUPERMOC – DBAM O ZDROWIE realizowanej przez Społeczną Fundację Ludzie dla Ludzi na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Jej celem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych i uświadamianie dzieci i młodzieży, jak ważna jest profilaktyka przeciwnowotworowa już na bardzo wczesnym etapie życia.

LOGOWANIE

REGULAMIN.

Masz pytania?
Napisz do nas: biuro@osztoz.pl

WYNIKI:

  • Na Poziomie 1 najlepszy rezultat osiągnęła klasa “VIb” ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie  z liczbą punktów 29 i czasem rozwiązania testu 119,602 sekund Nagroda: 15 000 zł brutto
  • Na Poziomie 2 najlepszy rezultat osiągnęła klasa “VIIIa” ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie  z liczbą punktów 29 i czasem rozwiązania testu 84,473 sekund. Nagroda: 15 000 zł brutto
  • Na Poziomie 3 najlepszy rezultat osiągnęła klasa „1s” z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy z liczbą punktów 29 i czasem rozwiązania testu 77,302 sekund. Nagroda: 15 000 zł brutto
  • W Rankingu Szkół Podstawowych najlepszy rezultat osiągnęła Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie z której zostało zgłoszonych 35 drużyn i która osiągnęła łączną liczę 904 punktów oraz łączny czas wynoszący 13140,84 sekund. Nagroda: 10 000 zł brutto
  • W Rankingu Szkół Ponadpodstawowych najlepszy rezultat osiągnął Zespół Szkół w Chocianowie, z którego zostało zgłoszonych 21 drużyn i który osiągnął łączną liczę 592 punktów oraz czas wynoszący 9417,588 sekund. Nagroda: 10 000 zł brutto