KONKURS ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w konkursie – Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu. Wszystkim drużynom dziękujemy za wzięcie udziału. 

Wyniki ogłosimy 31.03.2023 r.

Wygrajcie atrakcyjne nagrody i wiedzę!

Weźcie udział w internetowym konkursie OSZTOZ – wygrajcie atrakcyjne nagrody oraz wiedzę, jak żyć zdrowo.

Do wygrania 15 000 zł dla klasy i 10 000 zł dla szkoły.

Trzy zwycięskie klasy (po jednej klasie z trzech poziomów konkursu) otrzymają po 15 tys. zł brutto na dofinansowanie wyjazdu na zieloną szkołę.

Dwie zwycięskie szkoły (jedna szkoła podstawowa i jedna szkoła ponadpodstawowa) otrzymają po 10 tys. zł brutto na dofinansowanie do projektów promujących wśród uczniów zdrowy styl życia (np. zajęć sportowych, zakupu sprzętu sportowego).

Która drużyna i szkoła okażą się najlepsze w całej Polsce i zdobędą wyjątkowe nagrody? Tego dowiemy się już wiosną!

Zasady konkursu
W konkursie mogą wziąć udział Drużyny – czyli klasy z trzech poziomów nauczania oraz szkoły (o ile z danej szkoły do konkursu zgłoszą się przynajmniej trzy klasy). Wystarczy już zarejestrowanie jednej klasy z danej szkoły, aby wziąć udział w konkursie i rywalizować z innymi klasami z całej Polski. Test jest podzielony na trzy poziomy trudności – dostosowane do różnych grup wiekowych:

 • POZIOM 1 – klasy V–VI,
 • POZIOM 2 – klasy VII–VIII,
 • POZIOM 3 – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Drużynę do konkursu zgłasza nauczyciel!

Wszystkie szczegóły Konkursu znajdują się w REGULAMINIE.

Zwycięzcy i nagrody

 • Zwycięża Drużyna (klasa), która zgromadzi największą liczbę punktów, a przy tej takiej samej liczbie punktów – o zwycięstwie zdecyduje najkrótszy czas wykonania Testu;
 • Jeśli do Konkursu zakwalifikuje się więcej niż jedna szkoła, zwycięży ta, w której suma punktów wszystkich klas biorących udział w Konkursie będzie największa; przy takiej samej liczbie punktów – zadecyduje najkrótszy łączny czas wykonania testu przez wszystkie klasy;
 • Przyznawane są oddzielne nagrody dla klas (na każdym z trzech poziomów) i dla szkół.

Czas trwania konkursu

 • Konkurs rozpoczyna się 1 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 i potrwa do 17 marca 2023 r. do godz. 23:59.
 • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi do 31 marca 2023 r. na stronie osztoz.pl.

Masz pytania?
Napisz do nas: biuro@osztoz.pl

Jak rozwiązać test?

 1. Nauczyciel zakłada konto dla Drużyny i loguje Drużynę.
 2. Drużyna odpowiada na 25 wylosowanych pytań. 23 z nich – to pytania jednokrotnego wyboru za 1 punkt; a dodatkowe 2 – to pytania wielokrotnego wyboru, dzięki którym można zdobyć 3 punkty lub stracić 3 punkty, jeśli odpowiedzi będą niepoprawne.
 3. W momencie rozpoczęcia Testu system zaczyna mierzyć czas. Drużyna może przerwać Test w dowolnej chwili i wrócić do niego w przerwanym momencie. UWAGA: czas rozwiązania testu może zadecydować o wygranej klasy i szkoły.
 4. Po zakończeniu Testu uczestnicy mają możliwość sprawdzenia poprawności odpowiedzi i czasu rozwiązania.

Zaloguj się

Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu to część kampanii promocyjnej MAM SUPERMOC – DBAM O ZDROWIE realizowanej przez Społeczną Fundację Ludzie dla Ludzi na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Jej celem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych i uświadamianie dzieci i młodzieży, jak ważna jest profilaktyka przeciwnowotworowa już na bardzo wczesnym etapie życia.